Omställningsledare

En omställningsledare har förmågan att:

  • Leda andra med tillit utifrån lagstiftning, politiska målsättningar och styrande demokratiska principer för beslutsfattande
  • Leda sig själv genom eget ansvarstagande och livslångt lärande
  • Leda förändring, processer och projekt
  • Leda i komplexitet tillsammans med andra över organisatoriska gränser

Träningsprogram

Vi erbjuder nu en ny typ av utbildning till alla chefer och stödfunktioner i kommuner och regioner som vill kunna använda omställningskunskap som ett verktyg för att personalen ska vara med och förändra verksamheten. Utbildning som inte bara är teoretisk utan också färdighetstränande. Deltagarna får lära in nya konkreta förmågor som snabbare gör verksamheten redo att på ett effektivt och engagerande sätt göra alla medarbetare delaktiga. När hela organisationen är med och skapar blir förändringar framgångsrika. 

Omställningsledarna utbildas under ett års tid på plats hos er. Utbildningen består av fem heldagsutbildningar där kunskapspass varvas med övningar. Mellan utbildningsdagarna genomför kursdeltagarna samma övningar i sin vardagliga miljö. Mellan det fjärde och femte kurstillfället genomförs en enskild kursuppgift. Deltagare som genomfört hela utbildningsprogrammet inklusive godkänd inlämningsuppgift blir vid det avslutande kurstillfället diplomerade omställningsledare.

Programmet omfattar:

  • Grunduppdraget 
  • Självledarskapet
  • Förändringsförmågan 
  • Samverkansförmågan

På uppdrag

Vi erbjuder arbetsplats- utbildningar. Kontakta oss för att skräddarsy ert upplägg.

Anordnad

Vi anordnar öppna utbildningar som varvar fysiska träffar med digitala på olika orter i Sverige.

Online

Kurser som studeras på egen hand i egen takt är under produktion.